Hanneke Schreurs afstudeerprijs

Woensdag 2 november 2022 werd de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs uitgereikt voor het beste afstudeerwerk over (publieke) gezondheid. De prijs biedt studenten een podium om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen.

Ilse Dijkstra wint de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is op woensdag 2 november de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs uitgereikt aan wetenschapsfilosofe Ilse Dijkstra (midden op de foto). De jury was vol lof over haar onderzoek, dat een kritische spiegel is voor professionals en organisaties in de publieke gezondheid. Ilse onderzocht hoe in de praktijk van een langdurige gezondheidsinterventie in lage inkomensbuurten, verschillen onbedoeld versterkt worden. Haar onderzoek laat zien dat de door infrastructurele context van de interventie, zoals landelijk beleid rond lage inkomensbuurten, financieringsstructuren, eisen aan evidence based interventies en gebruikte taal, de potentiële kracht van een community aanpak niet wordt benut en de kloof met de ’doelgroepen’ niet kleiner maar juist groter wordt.

Image
De drie genomineerden van de Hanneke Schreurs afstudeerprijs

 

Ook over de twee andere genomineerden was de jury enthousiast
Jamaiah Newton-Herbert schreef een helder adviesrapport over het opzetten van een Community Sports-programma voor jongeren op het eiland St. Maarten. Dit programma biedt niet alleen sport aan jongeren die anders niet zouden kunnen sporten, maar richt zich ook op het bevorderen van life skills. Op basis van literatuuronderzoek en interviews formuleerde ze de voorwaarden voor een succesvol Community Sports-programma, waarna ze een pilotprogramma organiseerde en evalueerde.

Lieke Vermeulen ontwikkelde een bordspel waarmee kinderen met een chronische aandoening aan leeftijdsgenoten kunnen laten zien welke impact de ziekte op hun leven heeft. Dit spel ontwikkelde zij met en voor kinderen met Cystic Fibrosis (CF), maar kan ook geschikt gemaakt worden voor kinderen met andere chronische aandoeningen. Door de focus op het kweken van begrip en sociale steun in de omgeving van kinderen met een chronische aandoening benaderd Lieke gezondheid breed en positief.

Ben je benieuwd naar de afstudeerwerken of wil je in contact komen met de genomineerden, stuur dan een e-mail aan: afstudeerprijs@utrecht.nl.

Wat is de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs?

Sinds 2020 reikt Volksgezondheid van de gemeente Utrecht jaarlijks de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs uit aan een student van MBO, HBO of universiteit met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid. Volksgezondheid van de gemeente Utrecht wil studenten hiermee een podium bieden om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. Daarnaast is de prijs bedoeld om studenten te stimuleren bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom publieke gezondheid. “Gezondheid voor Iedereen” is de ambitie van de gemeente Utrecht, want gezondheid betreft ons allemaal. Nieuwe kennis en innovaties rondom publieke gezondheid zijn daarom heel belangrijk voor het beleid van de gemeente Utrecht. De afstudeerprijs is vernoemd naar onze collega Hanneke Schreurs die met grenzeloze energie en inspiratie aan gezondheid in Utrecht heeft gewerkt en verantwoordelijk was voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Wie mag er mee doen?

De afstudeerprijs is voor studenten van Nederlandse MBO’s, HBO’s en universiteiten, die tussen 1 september in het voorgaande jaar en 1 oktober van het huidige jaar zijn afgestudeerd op een onderwerp rondom (publieke) gezondheid. Wij benaderen gezondheid breed en positief, en zetten in op kansengelijkheid; zie daarvoor ook de Utrechtse Nota Gezondheid voor Iedereen. Ook vernieuwende ideeën voor dataverzameling, analyse en presentatie, bijvoorbeeld voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht, passen hierbinnen. We toetsen de ingediende afstudeerwerken op hun toepasbaarheid voor het verbeteren van de gezondheid in een grote stad of in een gebied waarin veel en diverse groepen mensen met een achterstand op gezondheid wonen. Voor deelname komen in aanmerking: MBO-eindwerkstukken of -opdrachten, bachelorscripties (HBO/WO) en masterscripties (HBO/WO). Voor deelname moet het afstudeerwerk met minimaal een zeven beoordeeld zijn en heeft de student een aanbevelingsbrief van zijn docent of begeleider nodig.

Waar bestaat de afstudeerprijs uit?

Een selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en bepaalt welke eindwerkstukken/scripties worden genomineerd. Een jury, met leden afkomstig uit het werkveld van publieke gezondheid, bepaalt het winnend afstudeerwerk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, kunnen de genomineerden hun afstudeerwerk presenteren en wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 750,00, en mag een dag meelopen met een professional die zich bezighoudt met het onderwerp dat past bij de inhoud van het eindwerkstuk/de scriptie.

Image
Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2022

Publicatiedatum: 03-11-2022