Image
Twee mensen met hond wandelen in het Oosterspoorbaanpark

Voorwoord

Voorwoord door Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid

"Een heerlijke stad waar elke Utrechter in gezondheid kan wonen, leven en werken. Dat is wat Utrecht wil zijn. Voor die ambitie gaan de gezondheidsonderzoekers, professionals, beleidsmakers en ik als wethouder Volksgezondheid elke dag weer samen aan de slag. Want we willen dat de gezondheidsverschillen tussen Utrechters in 2040 30% kleiner zijn dan in 2012. Dat lukt alleen als we dit met elkaar doen.

De nieuwe cijfers uit het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) 2022 brengen scherp in beeld waarop we onze keuzes moeten richten. Het UGP geeft eens in de vier jaar een totaalbeeld van de gezondheid van Utrechters. Het is een resultaat van het continue onderzoek dat plaatsvindt als deel van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Ik ben blij dat ik deze belangrijke kennis aan u mag presenteren.

Er is nog veel te doen. Acht op de tien Utrechters voelen zich weliswaar goed. Maar we zien nog steeds grote gezondheidsverschillen, bijvoorbeeld tussen wijken. Word je geboren in Overvecht, dan heb je 15 gezonde jaren minder in je leven dan als je geboren wordt in Noordoost. Het UGP 2022 laat zien dat gezondheidsachterstanden al op jonge leeftijd ontstaan. En dat ze sterk samenhangen met je inkomen, je opleiding, de plek waar je woont, en je werk. Deze relatie gaat twee kanten op. Daarom is het zo belangrijk dat we ongelijk investeren in al die leefgebieden, zodat iedere Utrechter gelijke kansen heeft. Liefst al zo jong mogelijk. Want alleen dan worden de verschillen niet nog groter. Voor mij is dit persoonlijk een van de grootste drijfveren om wethouder in onze prachtige stad te zijn. Want het bieden van gelijke kansen voor onze kinderen begint al tijdens de zwangerschap en zelfs soms al daarvoor.

Ik maak me ook zorgen, over de gezondheidsproblemen die er zijn. Vooral de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen is verslechterd. Middelengebruik lijkt normaal te worden. En we zien serieuze slaapproblemen. Daar moeten we mee aan de slag.

In de coronaperiode voelden we misschien wel meer dan ooit dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Wat hebben Utrechters in die tijd veel veerkracht laten zien! ‘Hoe blijven Utrechters op de been in deze moeilijke omstandigheden?’ is een vraag die ik mij vaak heb gesteld. Het UGP 2022 verkent wat veerkracht is en hoe het werkt.

Eind 2023 delen wij onze gezondheidsaanpak voor de komende 4 jaar met u in de nieuwe beleidsnota volksgezondheid. Het UGP vormt ook daarvoor unieke en onmisbare input. Geen andere gemeente verzamelt en deelt gezondheidskennis op deze manier. Dit kan alleen dankzij de inzet van duizenden mensen in onze stad: inwoners die vragenlijsten invullen, of hun ervaring delen in interviews. Zorgverleners die zorgvuldig gezondheidsgegevens vastleggen. Onderzoekers en beleidsmedewerkers die gesprekken voeren met zorgverleners en andere professionals om echt te snappen wat de cijfers betekenen. Voor u allemaal heb ik enorm veel bewondering en waardering.

De inzichten uit het UGP zijn er om te gebruiken. Ik nodig u als lezer van harte uit om hiermee gericht samen aan de slag te gaan voor gezonde Utrechters."

Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid