Image
Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties

Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties

Samenvatting

Kinderen

  • 199 kinderen in de Utrechtse opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties
  • Acht kinderen werden in de opvang geboren

Volwassenen

  • Bijna 250 personen ontvingen hulp van de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties
  • Twee derde cliënten maakt gebruik van opvang, een derde van andere hulp
  • 72% van de cliënten in de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties komt uit de regio Utrecht
  • Vooral professionals melden cliënten aan
Wat houdt het in?

De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties biedt veilige plek na geweld

De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties biedt onderdak en hulp aan vrouwen, mannen, transgenders en hun kinderen die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voorbeelden hiervan zijn huiselijk geweld, eer-gerelateerd geweld, loverboy praktijken of mensenhandel. De opvang biedt allereerst een plek om tot rust te komen. Daarna is de hulp gericht op herstel, hulp bij het verwerken van het geweld en weerbaarder worden. Het doel van de hulp is altijd dat het geweld stopt, of het slachtoffer nu wel of niet contact wil houden met de pleger van het geweld.

Doelgroep opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties is meestal slachtoffer van partnergeweld

De meeste mensen in de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn slachtoffer van geweld door de partner of ex-partner. De mensen die van de opvang gebruik maken, hebben vaak geen groot sociaal netwerk. Ze hebben geen vrienden of familie die hen kan opvangen. Het kan ook zijn dat het bij familie en vrienden niet veilig genoeg is, of dat niemand plaats heeft voor een (groot) gezin.

De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties biedt verschillende vormen van hulp

De hulp in Utrecht bestaat uit een paar noodbedden, een locatie voor crisisopvang en een locatie voor vervolgopvang. Er is opvang mogelijk speciaal voor tienermoeders. Er zijn een paar locaties voor mannenopvang in Nederland, waaronder één in Utrecht. Voor de kinderen in de opvang zijn aparte hulpverleningstrajecten en gespecialiseerde medewerkers aanwezig. Naast opvang wordt er ook hulpverlening geboden aan cliënten  die thuis blijven wonen, maar het geweld willen stoppen.

In de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties gelden afspraken over veiligheid

Wanneer een slachtoffer van huiselijk geweld hulp zoekt, wil dit nog niet zeggen dat het geweld stopt. Sommige partners, ex-partners of familieleden bedreigen het slachtoffer ook in de opvang. Daarom is de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties meestal extra beveiligd. Ook zijn er veiligheidsafspraken die zorgen voor bescherming van het slachtoffer, de andere cliënten en de medewerkers. Bij zeer ernstige dreiging, zoals bij eerwraak of een (ex-)partner betrokken bij het criminele circuit of een ex-partner met een ernstige psychiatrische stoornis, kunnen slachtoffers op een geheim adres geplaatst worden (safe house). De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties werkt nauw samen met de politie.

Cijfers over kinderen

199 kinderen in de Utrechtse opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties

In 2016 verbleven in de Utrechtse opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties 199 kinderen. Dit zijn de kinderen van de 249 vrouwen die daar werden opgevangen. 44% van de kinderen is jonger dan vier jaar.

Image
84% van de kinderen in de vrouwenopvang is jonger dan 12 jaar.

Acht kinderen werden in de opvang geboren

In 2016 zijn er acht kinderen geboren in de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Kinderen in de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn zeer kwetsbare groep

Kinderen in de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn samen met hun moeder (of soms hun vader) gevlucht uit een situatie van bedreiging en ernstig geweld. In deze gezinnen spelen vaak ook diverse andere problemen: de ouders hebben vaak financiële problemen, psychische problemen en/of een verslaving. Naast de complexe problematiek binnen de gezinnen, is het voor kinderen ook een heftige ervaring om uit hun vertrouwde omgeving weg te zijn. Ze moeten wennen aan een nieuwe woonomgeving, een nieuwe school en leven in de opvang vaak geïsoleerd van familie en vrienden.

Cijfers over volwassenen

Bijna 250 personen ontvingen hulp van de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties

De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties in Utrecht heeft in 2016 aan 249 volwassenen hulp geboden. 94% van de cliënten in de opvang is vrouw en 6% man. Ook transgenders worden opgevangen. 97% van de opgevangen mensen is 23 jaar of ouder. De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties biedt ook plaats aan jongvolwassenen, vaak jonge moeders met een klein kindje  of een baby op komst.

Twee derde cliënten maakt gebruik van opvang, een derde van andere hulp

67% van de cliënten verblijft in een van de opvanglocaties. De meesten van hen verblijven in de crisisopvang. Daar wordt een plan van aanpak gemaakt. Afhankelijk van de situatie van de cliënt verhuist deze daarna naar een eigen woning of naar vervolgopvang.

Image
67% van de clienten verblijft in een van de opvanglocaties. De meesten in de crisisopvang.
Binnen de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt steeds meer ingezet op een veilig verblijf in de eigen woning in plaats van een verhuizing naar een nieuwe plek. Intensieve begeleiding bij de thuissituatie moet helpen opname in de opvang te voorkomen. Cliënten en kinderen hoeven dan niet ergens anders opnieuw te beginnen. Er ontstaan dan geen problemen met scholen, werk of kinderopvang. Als er al hulp in het gezin is kan deze gewoon doorgaan en informele steunbronnen vallen niet weg. Die continuïteit is juist in een crisissituatie belangrijk.

72% van de cliënten in de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties komt uit de regio Utrecht

Zeven op de tien cliënten in de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties komt uit Utrecht en omgeving. Bijna de helft van de cliënten komt uit de stad Utrecht. Slachtoffers worden in een andere regio opgevangen als zij onveilig zijn in de eigen regio, of als de opvang in de eigen regio vol is. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties uit Utrecht in andere gemeenten worden opgevangen.

Vooral professionals melden cliënten aan

53% van de cliënten van de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties worden door professionals aangemeld. Vooral Veilig Thuis, de buurtteams en de politie melden hen aan. Slachtoffers kunnen ook zichzelf aanmelden bij de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat doen drie op de tien cliënten.

Image
In 17% van de gevallen melden mensen uit het sociale netwerk cliënten aan, in 30% van de gevallen doen cliënten dit zelf.