Image
Twee wandelende vrouwen

Inleiding

De meeste Utrechters voelen zich gezond (Utrechts Gezondheidsprofiel 2022). In 2022 geldt dit voor ongeveer driekwart van de volwassenen. Binnen de stad bestaan echter grote verschillen. Inwoners van Overvecht leven bijvoorbeeld gemiddeld 13,4 jaar korter in goed ervaren gezondheid dan inwoners van Noordoost. Naast de gezonde levensverwachting zijn er nog andere indicatoren waaruit blijkt dat er grote verschillen bestaan in de stad.

Met het coalitieakkoord Investeren in Utrecht: Kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat zet het gemeentebestuur extra in op gelijke kansen. Het uitvoeringsprogramma Ongelijk investeren voor gelijke kansen laat zien hoe de gemeente werkt aan het toepassen van ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dit alles met als doel om verschillen in bijvoorbeeld rondkomen, gezondheid en meedoen te verminderen.

Om de keuze voor wie en waar de gemeente ongelijk investeert te onderbouwen, publiceerde de gemeente eerder Scheidslijnen in Utrecht. De huidige publicatie geeft voor het onderdeel gezondheid een update: het laat zien welke groepen op achterstand staan in Utrecht en welke groepen meer achterop zijn geraakt en vormt zo een onderbouwing voor de keuze van ongelijk investeren.