Image
Statistiek

Veel meer gezondheidsdata op Utrecht in Cijfers

We hebben wat te vieren: onze gezondheidsdata staat online op Utrecht in Cijfers! De data is te vinden in de databank onder de kopjes: Gezondheid & kwaliteit van leven, Zorg & ondersteuning en Leefgewoonten.

Het gaat nu nog om de resultaten van vragenlijstonderzoeken bij kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Op stadsniveau, maar ook op wijkniveau. En met uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken zoals gender, gezinssamenstelling of moeite met rondkomen.

Later dit jaar voegen we data en verschillende dashboards toe. 

Zie de databank van Utrecht in Cijfers