Image
Jongeren wandelend in park

Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?

In maart 2022 zijn er 31 semigestructureerde diepte-interviews afgenomen met inwoners van Utrecht. Dit waren inwoners die kwetsbaar zijn (geworden) in coronatijd. Op basis van literatuur en informatie uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) richtten we ons hierbij op twee groepen inwoners:

  • Inwoners met een hoger risico op gezondheidsachterstanden. Dit zijn inwoners met alleen basisonderwijs, lbo of vmbo, inwoners die moeite hebben met rondkomen en inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond;
  • Inwoners die relatief veel gezondheidsverlies hebben ervaren in coronatijd, zoals inwoners met een hbo- of wo-opleiding, studenten en ouders met thuiswonende kinderen.

Een overzicht van de deelnemers en hun persoonskenmerken staat in tabel 1.

Tijdens de interviews vroegen we inwoners wat er gebeurde in hun leven, waar ze tegenaan liepen, welke hulp en ondersteuning ze hebben gekregen en wat hen heeft geholpen om deze tijd door te komen. Door middel van een tijdlijn werden inwoners gevraagd om te reflecteren op deze vragen voor verschillende periodes tijdens de coronapandemie. De interviews duurden gemiddeld een uur en vonden plaats op een plek die voor de inwoner fijn was, zoals bij de inwoner thuis of op het stadskantoor van de gemeente Utrecht. Een aantal interviews werden op verzoek van de inwoner telefonisch gedaan.  

De interviews zijn woordelijk getranscribeerd en geanalyseerd door middel van Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Het doel van de analyse was om te achterhalen welke betekenis inwoners gaven aan veranderingen in coronatijd en welke elementen hen hielpen om veerkrachtig met deze veranderingen om te gaan. Bij de werkwijze van IPA blijf je als onderzoeker zo dicht mogelijk bij de ervaring van inwoners zelf. De onderzoekers probeerden tijdens de analyse als het ware in de schoenen van de inwoners te gaan staan. Tegelijkertijd stelden de onderzoekers kritische vragen bij de manier waarop een inwoner een gebeurtenis of proces ervaren heeft. Voorbeelden van dat soort vragen zijn: ‘Wat probeert de inwoner hier te bereiken? Is hier iets gaande waar de inwoner zichzelf minder bewust van is?’ De interpretatie van de onderzoekers is bij IPA een essentieel instrument om de ervaringen van de inwoner te begrijpen.

Representativiteit van kwalitatief onderzoek

Dit kwalitatieve onderzoek geeft een veelzijdig beeld van de veranderingen die inwoners in de coronatijd hebben ervaren en de elementen die hen hebben geholpen bij veerkracht. De veelheid aan ervaringen schetst een divers en vaak complex beeld van de leefwereld van Utrechters. Het doel van kwalitatief onderzoek is niet om op basis van een representatieve steekproef een beeld te geven van deze leefwereld, maar om op zoek te gaan naar patronen, overeenkomsten en verschillen in de diverse en complexe verhalen van mensen. In dit onderzoek is data-saturatie bereikt. Dit betekent dat er geen nieuwe informatie meer werd opgehaald. De resultaten zijn hiermee representatief voor inwoners in, of met een hoog risico op, een kwetsbare situatie.

Naam* Leeftijd
(afgerond)
Gender Hoogst afgeronde
opleiding

 
Werk Niet Westerse 
migratieachtergrond
Moeite met
rondkomen
Thuiswonende
kinderen
Jans 65 vrouw mavo vrijwilligerswerk      
Peter 40 man lbo vrijwilligerswerk   x  
Cora 70 vrouw basisschool nvt   x  
Mark 55 man mbo 4 vrijwilligerswerk      
Gerda 60 vrouw mbo vrijwilligerswerk      
André 45 man lbo vrijwilligerswerk      
Pauline 65 vrouw lbo nvt      
Amy 65 vrouw lbo vrijwilligerswerk      
Toos 60 vrouw basisschool vrijwilligerswerk      
Bea 70 vrouw basisschool vrijwilligerswerk      
Tatjana 80 vrouw hbo vrijwilligerswerk   x  
Annie 75 vrouw basisschool vrijwilligerswerk      
Yasir 65 man mbo loondienst x    
Sonja 50 vrouw hbo vrijwilligerswerk x   x
Zeynep 65 vrouw mbo nvt x    
Shermila 40 vrouw mbo nvt   x  
Jamila 40 vrouw basisschool loondienst x x x
Bertie 80 vrouw vwo vrijwilligerswerk      
Mariam 45 vrouw havo  loondienst   x x
Karim 20 man vmbo loondienst x    
Thomas 30 man wo ZZP'er      
Aicha 45 vrouw havo  loondienst x   x
Ria 70 vrouw lbo nvt      
Farid 70 man mbo vrijwilligerswerk x x  
Fatima 30 vrouw mbo loondienst      
Halime 55 vrouw mbo vrijwilligerswerk x x x
Janneke 25 vrouw wo loondienst      
Hakim 60 man basisschool vrijwilligerswerk x x  
Imane 40 vrouw mbo vrijwilligerswerk x x x
Marlies 40 vrouw wo loondienst      
Tim 20 man wo student   x  

* De namen die gebruikt worden in deze rapportage zijn niet de echte namen van de deelnemers.