Image
Jongeren wandelend in park

Waarom dit onderzoek?

Na het uitbreken van de coronacrisis in 2020 veranderde het leven van veel Utrechters in meerdere opzichten. Corona en de genomen maatregelen stelden ieders gezondheid en kansen op gezondheid op de proef, waarbij vooral de inwoners in de meest kwetsbare situaties het hardst geraakt leken te worden. Tegelijkertijd blijkt de coronapandemie een unieke situatie waaruit we kunnen leren wat mensen heeft geholpen om met tegenslag om te gaan. Dat geeft inzicht in wat er nodig is om mensen (beter) voor te bereiden en uit te rusten voor volgende uitdagingen in het leven. Dit gaf aanleiding om met Utrechters in, of met een hoog risico op, een kwetsbare situatie in gesprek te gaan over de veranderingen die zij hebben ervaren in de coronatijd en hoe ze daarmee zijn omgegaan.

Dit onderzoek heeft twee doelen. Als eerste brengen we in kaart welke veranderingen Utrechtse inwoners in, of met een hoog risico op, een kwetsbare situatie hebben ervaren als gevolg van de coronapandemie en wat hen concreet heeft geholpen met die veranderingen om te gaan. Als tweede verkennen we welke elementen behulpzaam zijn geweest bij het vormgeven van veerkracht. Veerkracht omschrijven we als ‘het proces van aanpassen aan of omgaan met belangrijke bronnen van stress of trauma, ook wel uitdagingen genoemd’. De kennis die dit oplevert biedt professionals en beleidsmakers aangrijpingspunten om de veerkracht van Utrecht te versterken.

Leeswijzer

Deze longread bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de veranderingen die inwoners hebben ervaren in coronatijd en wat hen hielp om met deze veranderingen om te gaan. In het tweede deel bespreken we welke elementen helpen bij veerkracht.