Image
Een vrouw en een man met een fiets in de hand

Meer over volwassenen die zich gezond voelen

20% voelt zich zeer gezond

20% van de Utrechtse volwassenen (18 t/m 64 jaar) voelt zich zeer gezond. Dit zijn ongeveer 49.000 inwoners. Zij hebben weinig tot geen klachten of risico’s op het gebied van kwaliteit van leven en lichamelijke en mentale gezondheid. De leefstijl van de Utrechters die zich zeer gezond voelen is ook gunstiger dan die van andere Utrechters. Niet alle volwassenen uit deze groep gedragen zich altijd gezond. Een klein deel rookt, drinkt overmatig alcohol of heeft bijvoorbeeld overgewicht.

Figuur 10. Gezondheidspatroon van volwassenen die zich zeer gezond voelen

Image
Volwassenen die zich zeer gezond voelen scoren op alle aspecten van gezondheid gunstiger dan gemiddeld in Utrecht.

Mensen uit deze groep hebben vaker dan gemiddeld een hbo- of wo-opleiding afgerond, hebben vaker betaald werk en hebben minder vaak moeite moet rondkomen.

Figuur 11. Sociaal-demografische kenmerken van volwassenen die zich zeer gezond voelen

Image
78% van de volwassenen die zich zeer gezond voelen is hbo/wo-opgeleid, 7% heeft moeite met rondkomen en 90% heeft betaald werk

Utrechters die zich zeer gezond voelen wonen vaker dan gemiddeld in Vleuten-De Meern en de subwijken Tuindorp, Voordorp (Noordoost) en Oudwijk, Buiten Wittevrouwen (Oost). In de wijken Overvecht en Zuid en de subwijken Zuilen-noord en -oost (Noordwest) en Votulast (Noordoost) wonen minder mensen uit deze groep.

Figuur 12. Percentage volwassenen die zich zeer gezond voelen, per wijk

Image
25% van de volwasseen in Vleuten-De Meern voelt zich zeer gezond. In de wijken Overvecht en Zuid is dit 16%.

8% voelt zich goed gezond

8% van de Utrechtse volwassenen voelt zich goed gezond. Dit zijn ongeveer 21.000 inwoners. Zij hebben weinig tot geen klachten of risico’s op het gebied van kwaliteit van leven en mentale gezondheid. De leefstijl van volwassenen in deze groep is ook gunstiger dan die van Utrechters in de andere groepen. Niet alle volwassenen uit deze groep zijn zonder lichamelijke klachten of gedragen zich altijd gezond. 30% van deze volwassenen heeft last van migraine en een kwart heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat. Een klein deel rookt, drinkt overmatig alcohol of heeft bijvoorbeeld overgewicht.

Figuur 13. Gezondheidspatroon van volwassenen die zich goed gezond voelen

Image
Volwassenen die zich goed gezond voelen scoren op bijna alle aspecten van gezondheid gunstiger dan gemiddeld in Utrecht.

Utrechters die zich goed gezond voelen hebben vaker dan gemiddeld een hbo- of wo-opleiding afgerond en zijn gemiddeld iets ouder. Ook hebben zij minder vaak moeite met rondkomen en hebben ze vaker betaald werk dan andere Utrechtse volwassenen.

Figuur 14. Sociaal-demografische kenmerken van volwassenen die zich goed gezond voelen

Image
86% van de volwassenen die zich goed gezond voelen is hbo/wo-opgeleid, 9% heeft moeite met rondkomen en 93% heeft betaald werk

In alle wijken wonen ongeveer evenveel Utrechters die zich goed gezond voelen. Uitzondering hierop zijn Overvecht en de subwijk Terwijde, De Wetering (Leidsche Rijn), waar minder mensen uit deze groep wonen.

Figuur 15. Percentage volwassenen die zich goed gezond voelen, per wijk

Image
5% van de volwassenen in Overvecht voelt zich goed gezond. Dit is lager dan gemiddeld.

20% voelt zich gezond

20% van de Utrechtse volwassenen voelt zich gezond. Dit zijn ongeveer 49.000 inwoners. Volwassenen uit deze groep hebben weinig tot geen klachten of risico’s op het gebied van lichamelijke en mentale gezondheid en een relatief goede kwaliteit van leven. Op het gebied van middelengebruik is de leefstijl gunstiger dan die van Utrechters in de andere groepen, en rond bewegen, voeding en slapen vergelijkbaar.

Figuur 16. Gezondheidspatroon van volwassenen die zich gezond voelen

Image
Volwassenen die zich gezond voelen, hebben een betere kwaliteit van leven en lichamelijke  en mentale gezondheid  dan gemiddeld in Utrecht.

Utrechters die zich gezond voelen zijn vaker tussen de 25 en 45 jaar oud en hebben vaker dan gemiddeld een hbo- of wo-opleiding afgerond. Ook hebben zij minder vaak moeite moet rondkomen en hebben ze vaker betaald werk.

Figuur 17. Sociaal-demografische kenmerken van volwassenen die zich gezond voelen

Image
75% van de volwassenen die zich gezond voelen is hbo/wo-opgeleid, 13% heeft moeite met rondkomen en 88% heeft betaald werk

In alle wijken wonen ongeveer evenveel Utrechters die zich gezond voelen. Uitzondering hierop is Leidsche Rijn, waar meer dan een kwart van de inwoners bij dit gezondheidspatroon past. In de subwijken Lombok, Leidseweg (West) en De Meern (Vleuten-De Meern) wonen minder mensen uit deze groep.

Figuur 18. Percentage volwassenen die zich gezond voelen, per wijk

Image
26% van de volwassenen in de wijk Leidsche Rijn voelt zich gezond