Image
Een vrouw wordt gevaccineerd

Vaccinatiecijfers in Utrecht

Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen twaalf besmettelijke infectieziekten. Het RIVM beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad).

Landelijk is er dit jaar een afname in de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma. Ook in Utrecht zien we dit in de jaarlijkse vaccinatiecijfers terug. De afgelopen jaren zagen we juist een positieve trend in de vaccinatiegraad. We zien net als vorig jaar verschillen in de vaccinatiegraad tussen wijken en naar migratieachtergrond. Deze lokale cijfers ontvangt de gemeente Utrecht ieder jaar van het RIVM.

Image
Een vrouw wordt gevaccineerd

Waarschijnlijk is de afname in 2021 het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen, waardoor sommige vaccinaties later zijn gegeven. Landelijk is de vaccinatiegraad iets hoger als de uitgestelde vaccinaties ook worden meegerekend, wel is deze voor de meeste vaccinaties dan nog steeds iets lager dan in 2020. Voor Utrecht kunnen we deze vergelijking niet maken, omdat het RIVM geen lokale gegevens heeft verstrekt over uitgestelde vaccinaties van het voorgaande jaar.

Naar Vaccinaties en screening

Publicatiedatum: 01-12-2022