Image
Jongeren studeren

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse jeugd?

Resultaten Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd

De meeste kinderen en jongeren in Utrecht voelen zich in het najaar van 2023 gezond. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd. Wel voelt minder jeugd zich gezond dan voorheen. Ongunstige ontwikkelingen die we tijdens de coronacrisis in mentale gezondheid zagen, zetten niet verder door. Tegelijkertijd zien we onder jongeren een toename in vapen en roken, ervaren zij meer stress en hebben meer kinderen zorgen om hun schooladvies. Ook de sociale veiligheid en inclusie staan onder druk: jongeren ervaren meer discriminatie en we zien een flinke afname in LHBTQ+-acceptatie.

Lees meer over de gezondheid van kinderen en jongeren in Utrecht