Image
Twee lachende meiden

Geluk

 

Samenvatting

Kinderen

 • Utrechtse kinderen voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig
 • Kinderen die bij beide ouders wonen voelen zich vaker gelukkig

Jongeren

 • Utrechtse jongeren voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig
 • Jongeren in een eenoudergezin of andere gezinsvorm voelen zich minder vaak gelukkig
 • Jongeren uit Utrecht voelen zich gelukkiger dan jongeren uit andere grote steden en Nederland

Jongvolwassenen

 • 57% van de jongvolwassenen in Utrecht voelt zich vaak gelukkig
 • Jongvolwassenen met een wo-opleiding zijn vaker tevreden over hun leven
 • Jongvolwassenen uit Overvecht en Vleuten-De Meern zijn minder vaak tevreden over hun leven
 • 55% van de jongvolwassenen is tevreden met hun lichaam

Volwassenen

 • 72% van de Utrechtse volwassenen voelt zich vaak gelukkig 
 • Utrechters uit de wijk Overvecht geven minder vaak aan dat zij zich vaak gelukkig voelen  

Ouderen

 • Driekwart van de Utrechtse ouderen voelt zich vaak gelukkig 
 • Ouderen uit de wijk Overvecht geven minder vaak aan dat zij zich vaak gelukkig voelen  
Wat houdt het in?

Geluk en gezondheid hangen met elkaar samen

Mensen die zich gezond voelen, voelen zich ook vaker gelukkig. Psychische gezondheid hangt het sterkst samen met geluk. Ook chronische aandoeningen kunnen invloed hebben op het ervaren van geluk. Aan de andere kant kunnen gelukkige mensen makkelijker een gezonde levensstijl volhouden. Gelukkig zijn en gezond zijn beïnvloeden elkaar dus.

Cijfers over kinderen

Utrechtse kinderen voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig

In het najaar van 2021 voelde 83% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs in Utrecht zich meestal (heel) gelukkig. Dit percentage is lager dan in 2019, toen voelde 89% zich meestal gelukkig. Kinderen uit een gezin met een lage welvaart voelen zich minder vaak gelukkig, namelijk 70%. Van de kinderen uit een gezin met een gemiddelde of hoge welvaart voelt 84% zich meestal gelukkig.

Kinderen die bij beide ouders wonen voelen zich vaker gelukkig

Image
85% van de kinderen die bij beide ouders wonen voelt zich meestal gelukkig. Dit is 77% bij kinderen in een gezin met co-ouderschap en 70% in een eenoudergezin.

Jeugdmonitor Utrecht in coronatijd

De Jeugdmonitor is in Utrecht uitgevoerd van oktober tot en met begin december 2021 onder kinderen van groep zeven en acht van het basisonderwijs. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Jeugdmonitor beïnvloed. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongeren

Utrechtse jongeren voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig

In het najaar van 2021 voelde 81% van de jongeren uit klas twee en vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht zich meestal (heel) gelukkig. Dit percentage is lager dan in 2019, toen voelde 87% zich meestal gelukkig. 86% van de jongens en 78% van de meisjes voelt zich gelukkig. Jongeren uit klas vier voelen zich minder vaak gelukkig dan jongeren uit klas twee.

Jongeren in een eenoudergezin of andere gezinsvorm voelen zich minder vaak gelukkig

75% van de jongeren in een eenoudergezin voelt zich meestal gelukkig. Van de jongeren die in een andere gezinsvorm opgroeien (met een eigen ouder en stiefouder, pleegouders of grootouders) voelt 70% zich gelukkig. Jongeren die bij beide eigen ouders wonen voelen zich vaker gelukkig. Ook jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond voelen zich vaker gelukkig dan gemiddeld, namelijk 90%.

Image
83% van de jongeren die bij beide ouders wonen voelt zich gelukkig. Dit is 75% van de jongeren in een eenoudergezin en 70% van de jongeren in een andere gezinssituatie.

Utrechtse jongeren voelen zich gelukkiger dan landelijk en andere grote steden

Het percentage jongeren uit klas twee en vier dat zich meestal gelukkig voelt is in Utrecht hoger dan in Nederland, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De ervaren gezondheid van jongeren in Utrecht is vergelijkbaar met jongeren in de regio Utrecht.

Gezondheidsmonitor Jeugd in coronatijd

De landelijke corona Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd van oktober tot en met december 2021 onder jongeren van klas twee en vier van het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen in Utrecht vulden de vragenlijst in oktober in. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft invloed gehad op de resultaten van de Gezondheidsmonitor. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongvolwassenen

57% van de jongvolwassenen in Utrecht voelt zich vaak gelukkig

Meer dan de helft van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) geeft in mei t/m juli 2022 aan dat zij zich vaak gelukkig voelen. Van de mannen voelt 62% zich vaak gelukkig, van de vrouwen is dit 53%. Jongvolwassenen met een mbo-opleiding en jongvolwassenen die alleen wonen voelen zich minder vaak gelukkig dan andere jongvolwassenen.

Voelt zich vaak gelukkig naar opleiding en woonsituatie

Infogram URL

Jongvolwassenen met een wo-opleiding zijn vaker tevreden over hun leven

72% van de Utrechtse jongvolwassenen met een wo-opleiding is tevreden over hun eigen leven. Zij geven het rapportcijfer zeven of hoger aan hun leven. Jongvolwassenen met voortgezet onderwijs of een mbo-opleiding zijn minder vaak tevreden over hun leven. Gemiddeld is 66% van de jongvolwassenen in Utrecht tevreden over hun eigen leven. Ook is twee derde van de jongvolwassenen tevreden met zichzelf. Hierbij zijn vergelijkbare verschillen tussen opleidingsgroepen te zien.

Tevreden over het eigen leven naar opleiding

Infogram URL

Jongvolwassenen uit Overvecht en Vleuten-De Meern zijn minder vaak tevreden over hun leven

Image
59% van de jongvolwassenen uit Overvecht en Vleuten-De Meern is tevreden over hun eigen leven. Dit is 72% in de Binnenstad en 74% in Noordoost.

55% van de jongvolwassenen is tevreden met hun lichaam

Meer dan de helft van de jongvolwassenen is tevreden met hun lichaam. Zij geven het rapportcijfer zeven of hoger. 61% van de mannen is tevreden met hun lichaam, van de vrouwen is dit 51%. Jongvolwassenen met een wo-opleiding zijn vaker tevreden met hun lichaam dan andere jongvolwassenen. Jongvolwassenen met voortgezet onderwijs of een mbo-opleiding zijn dat minder vaak.
 

Cijfers over volwassenen

72% van de Utrechtse volwassenen voelt zich vaak gelukkig 

Iets minder dan driekwart van de volwassenen (18 t/m 64 jaar) in Utrecht gaf in het najaar van 2022 aan zich in de afgelopen maand vaak gelukkig te voelen. Vooral Utrechters met een partner en kinderen voelen zich vaak gelukkig, namelijk 80%. Van de alleenwonende volwassenen geeft 57% dit aan. Ook Utrechters die moeite hebben met rondkomen en Utrechters met basisonderwijs of vmbo voelen zich minder vaak gelukkig

Voelt zich vaak gelukkig naar rondkomen en opleiding 

Infogram URL

Utrechters uit de wijk Overvecht geven minder vaak aan dat zij zich vaak gelukkig voelen  

Image
63% van de volwassenen uit Overvecht voelt zich vaak gelukkig. Dit is 80% onder volwassenen uit Noordoost.
Cijfers over ouderen

Driekwart van de Utrechtse ouderen voelt zich vaak gelukkig 

75% van de 65-plussers in Utrecht gaf in het najaar van 2022 aan zich in de afgelopen maand vaak gelukkig te voelen. Vooral ouderen die moeite hebben met rondkomen voelen zich minder vaak gelukkig. Ook ouderen die in het buitenland zijn geboren (migranten) geven minder vaak aan dat zij gelukkig zijn. Van de ouderen die alleen wonen voelt 67% zich vaak gelukkig. Dit is 80% onder ouderen die met een partner of met anderen wonen. 

Voelt zich vaak gelukkig naar rondkomen en migratieachtergrond 

Infogram URL

Ouderen uit de wijk Overvecht geven minder vaak aan dat zij zich vaak gelukkig voelen 

Image
62% van de ouderen uit Overvecht voelt zich vaak gelukkig. Onder ouderen uit Leidsche Rijn is dit 85%.