Image
Twee lachende meiden

Geluk

Samenvatting

Kinderen

 • Utrechtse kinderen voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig
 • Kinderen die bij beide ouders wonen voelen zich vaker gelukkig

Jongeren

 • Utrechtse jongeren voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig
 • Jongeren in een eenoudergezin of andere gezinsvorm voelen zich minder vaak gelukkig
 • Jongeren uit Utrecht voelen zich gelukkiger dan jongeren uit andere grote steden en Nederland

Jongvolwassenen

 • Mbo-studenten zijn in coronatijd minder tevreden over het leven
 • Twee derde van de jongvolwassenen is tevreden over het leven
 • De coronamaatregelen zorgden voor minder structuur en meer verveling
 • 71% van de jongvolwassenen is tevreden met zichzelf

Volwassenen

 • De helft van de volwassenen voelt zich (bijna) elke dag gelukkig
 • Gelukkig voelen hangt samen met opleidingsniveau en migratieachtergrond
 • Utrechters met een partner en kinderen voelen zich vaker gelukkig
 • 63% van de volwassenen uit Vleuten-De Meern voelt zich gelukkig

Ouderen

 • 60% van de Utrechtse ouderen voelt zich gelukkig
 • Ouderen die met iemand samenwonen voelen zich vaker gelukkig
 • Ouderen in de wijk Zuidwest voelen zich minder vaak gelukkig
Wat houdt het in?

Geluk en gezondheid hangen met elkaar samen

Mensen die zich gezond voelen, voelen zich ook vaker gelukkig. Psychische gezondheid hangt het sterkst samen met geluk. Ook chronische aandoeningen kunnen invloed hebben op het ervaren van geluk. Aan de andere kant kunnen gelukkige mensen makkelijker een gezonde levensstijl volhouden. Gelukkig zijn en gezond zijn beïnvloeden elkaar dus.

Cijfers over kinderen

Utrechtse kinderen voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig

In het najaar van 2021 voelde 83% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs in Utrecht zich meestal (heel) gelukkig. Dit percentage is lager dan in 2019, toen voelde 89% zich meestal gelukkig. Kinderen uit een gezin met een lage welvaart voelen zich minder vaak gelukkig, namelijk 70%. Van de kinderen uit een gezin met een gemiddelde of hoge welvaart voelt 84% zich meestal gelukkig.

Kinderen die bij beide ouders wonen voelen zich vaker gelukkig

Image
85% van de kinderen die bij beide ouders wonen voelt zich meestal gelukkig. Dit is 77% bij kinderen in een gezin met co-ouderschap en 70% in een eenoudergezin.

Jeugdmonitor Utrecht in coronatijd

De Jeugdmonitor is in Utrecht uitgevoerd van oktober tot en met begin december 2021 onder kinderen van groep zeven en acht van het basisonderwijs. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Jeugdmonitor beïnvloed. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongeren

Utrechtse jongeren voelen zich in 2021 minder vaak gelukkig

In het najaar van 2021 voelde 81% van de jongeren uit klas twee en vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht zich meestal (heel) gelukkig. Dit percentage is lager dan in 2019, toen voelde 87% zich meestal gelukkig. 86% van de jongens en 78% van de meisjes voelt zich gelukkig. Jongeren uit klas vier voelen zich minder vaak gelukkig dan jongeren uit klas twee.

Jongeren in een eenoudergezin of andere gezinsvorm voelen zich minder vaak gelukkig

75% van de jongeren in een eenoudergezin voelt zich meestal gelukkig. Van de jongeren die in een andere gezinsvorm opgroeien (met een eigen ouder en stiefouder, pleegouders of grootouders) voelt 70% zich gelukkig. Jongeren die bij beide eigen ouders wonen voelen zich vaker gelukkig. Ook jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond voelen zich vaker gelukkig dan gemiddeld, namelijk 90%.

Image
83% van de jongeren die bij beide ouders wonen voelt zich gelukkig. Dit is 75% van de jongeren in een eenoudergezin en 70% van de jongeren in een andere gezinssituatie.

Utrechtse jongeren voelen zich gelukkiger dan landelijk en andere grote steden

Het percentage jongeren uit klas twee en vier dat zich meestal gelukkig voelt is in Utrecht hoger dan in Nederland, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De ervaren gezondheid van jongeren in Utrecht is vergelijkbaar met jongeren in de regio Utrecht.

Gezondheidsmonitor Jeugd in coronatijd

De landelijke corona Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd van oktober tot en met december 2021 onder jongeren van klas twee en vier van het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen in Utrecht vulden de vragenlijst in oktober in. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft invloed gehad op de resultaten van de Gezondheidsmonitor. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongvolwassenen

Mbo-studenten zijn in coronatijd minder tevreden over het leven

In het najaar van 2020 zijn mbo-studenten van het Grafisch Lyceum en Nimeto in Utrecht minder tevreden over hun leven dan in het voorjaar van 2020 en het najaar van 2019. Het is aannemelijk dat deze verandering te maken heeft met de impact van de coronamaatregelen. Tussen de meting van najaar 2019 en voorjaar 2020 was nog geen verandering in tevredenheid te zien.

Tevredenheid van mbo-studenten over het leven op een schaal van 0-10

Infogram URL

Twee derde van de jongvolwassenen is tevreden over het leven

In het voorjaar van 2021 is 65% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) tevreden over hun leven. Zij geven het rapportcijfer zeven of hoger aan het leven. Jongvolwassenen die een vwo of universitaire opleiding volgen of hebben afgerond, zijn vaker tevreden over hun leven dan jongvolwassenen met een andere opleiding.

Tevreden over het leven naar opleiding

Image
58% van de jongvolwassenen met praktijkonderwijs, vmbo of mbo, 62% met een havo- of hbo-opleiding en 70% met vwo of universiteit is tevreden over het leven.

De coronamaatregelen zorgden voor minder structuur en meer verveling

44% van de jongvolwassenen in Utrecht geeft in het voorjaar van 2021 aan dat zij last hadden van minder dagelijkse structuur door de coronamaatregelen. 26% had last van verveling en twee derde had er last van dat zij minder uitjes hadden. Hoewel de coronacrisis voornamelijk negatieve gevolgen heeft voor jongvolwassenen, zijn er ook positieve gevolgen te noemen. 44% van de jongvolwassenen geeft aan dat zij nieuwe hobby’s hebben opgepakt. 17% heeft meer rust in het leven gevonden.

71% van de jongvolwassenen is tevreden met zichzelf

Zeven op de tien jongvolwassenen zijn tevreden met zichzelf. Zij geven het rapportcijfer zeven of hoger. 22- t/m 25-jarigen zijn vaker tevreden met zichzelf dan jongvolwassenen van 16 t/m 21 jaar. De tevredenheid met het lichaam ligt lager. 55% van de Utrechtse jongvolwassenen is tevreden met hun lichaam. Mannen zijn vaker tevreden met hun lichaam dan vrouwen.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en Mbo-onderzoek

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is voor het eerst in Utrecht uitgevoerd van maart tot en met juni 2021. Jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar zijn via sociale media en hun eigen netwerk benaderd om de vragenlijst in te vullen. Ongeveer 1.900 Utrechtse jongvolwassenen deden mee. Het onderzoek is uitgevoerd in coronatijd, tijdens en kort na de tweede lockdown.

Het Mbo-onderzoek is uitgevoerd in het kader van het YOUth Got Talent - Dynamics of Youth project van de Universiteit Utrecht onder studenten van drie mbo-scholen in Utrecht: het Grafisch Lyceum, Nimeto en ROC Midden-Nederland. Ongeveer 1.200 mbo-studenten vulden in het najaar van 2019 de eerste vragenlijst in tijdens een lesuur op school. In het voorjaar van 2020 namen ruim 600 van deze studenten opnieuw deel aan het onderzoek. In het najaar van 2020 vulden studenten van het Grafisch Lyceum en Nimeto nog een keer vragenlijsten in. In totaal hebben 400 studenten op alle meetmomenten de vragenlijst ingevuld. De tweede meting van dit onderzoek is dus uitgevoerd tijdens de eerste lockdown en de derde meting tijdens de tweede lockdown.

Het onderwijs vond in de periodes van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en het Mbo-onderzoek deels of zelfs volledig thuis plaats. Ook waren er tal van beperkingen voor het dagelijkse en sociale leven. Daarom kunnen de resultaten niet losgezien worden van de onderzoeksperiode. Zie Coronavirus voor meer gezondheidsinformatie rondom corona.

Cijfers over volwassenen

De helft van de volwassenen voelt zich (bijna) elke dag gelukkig

53% van de volwassenen (18-64 jaar) in Utrecht voelde zich in het najaar van 2020 (bijna) elke dag gelukkig. Dit percentage is vergelijkbaar met 2018, en lager dan de jaren daarvoor. Het gevoel van geluk is de laatste jaren vooral lager bij Utrechters met een hbo- of wo-opleiding.

Gelukkig voelen hangt samen met opleidingsniveau en migratieachtergrond

Volwassenen met basisonderwijs, lbo of mavo én een migratieachtergrond voelen zich minder vaak gelukkig dan gemiddeld. Utrechters met een hbo- of wo-opleiding zonder migratieachtergrond geven vaker aan dat zij zich (bijna) elke dag gelukkig voelen.

Geluk naar opleiding en migratieachtergrond

Image
39% van de volwassenen met basisonderwijs, lbo of mavo én een migratieachtergrond voelt zich gelukkig. Dit is 56% onder volwassenen met een hbo- of wo-opleiding zonder migratieachtergrond.

Utrechters met een partner en kinderen voelen zich vaker gelukkig

61% van de Utrechters die samenwonen met partner en kinderen voelt zich (bijna) elke dag gelukkig. Van de Utrechters die alleen wonen voelt 40% zich gelukkig.

63% van de volwassenen uit Vleuten-De Meern voelt zich gelukkig

Utrechters uit Vleuten-De Meern voelen zich vaker (bijna) elke dag gelukkig dan gemiddeld. Volwassenen uit de wijken West en Overvecht voelen zich minder vaak gelukkig.

Image
Van de Utrechters uit West en Overvecht voelt 48% zich gelukkig.

Gezondheidspeiling in coronatijd

De Gezondheidspeiling 2020 is in Utrecht uitgevoerd van eind september tot en met half december 2020. In deze periode nam het aantal Utrechters met een positieve testuitslag tot de tweede helft van oktober toe waarna een daling inzette die tot eind december aanhield. Vanaf 13 oktober gold een gedeeltelijke lockdown en vanaf 15 december een gehele lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Gezondheidspeiling beïnvloed. Voor een aantal gezondheidsthema’s hebben respondenten ingevuld wat de invloed van de coronacrisis hierop volgens hen was. Ook zijn er indicatoren waarmee een vergelijking over de tijd is gemaakt. Zie de pagina over het coronavirus voor meer gezondheidsinformatie.

Cijfers over ouderen

60% van de Utrechtse ouderen voelt zich gelukkig

Zes op de tien 65-plussers in Utrecht voelen zich (bijna) elke dag gelukkig. Dit percentage is de afgelopen jaren gelijk gebleven. 80-plussers voelen zich even vaak gelukkig als 65-tot 79-jarigen. Ook ouderen met een verschillend opleidingsniveau voelen zich even vaak gelukkig.

Ouderen die met iemand samenwonen voelen zich vaker gelukkig

66% van de 65-plussers die samen met een partner of met anderen wonen, voelt zich (bijna) elke dag gelukkig. Dit is lager onder ouderen die alleen wonen.

Geluk naar huishoudsamenstelling

Image
66% van de 65-plussers die samen met een partner of met anderen wonen voelt zich gelukkig en 51% van de 65-plussers die alleen wonen.

Ouderen in de wijk Zuidwest voelen zich minder vaak gelukkig

49% van de 65-plussers in de wijk Zuidwest voelt zich (bijna) elke dag gelukkig. Dit is lager dan gemiddeld in Utrecht. Ouderen uit Vleuten-De Meern voelen zich vaker gelukkig dan gemiddeld.

Image
49% van de ouderen uit Zuidwest voelt zich gelukkig. Van de ouderen uit Vleuten-De Meern is dit 66%.

Gezondheidspeiling in coronatijd

De Gezondheidspeiling 2020 is in Utrecht uitgevoerd van eind september tot en met half december 2020. In deze periode nam het aantal Utrechters met een positieve testuitslag tot de tweede helft van oktober toe waarna een daling inzette die tot eind december aanhield. Vanaf 13 oktober gold een gedeeltelijke lockdown en vanaf 15 december een gehele lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Gezondheidspeiling beïnvloed. Voor een aantal gezondheidsthema’s hebben respondenten ingevuld wat de invloed van de coronacrisis hierop volgens hen was. Ook zijn er indicatoren waarmee een vergelijking over de tijd is gemaakt. Zie de pagina over het coronavirus voor meer gezondheidsinformatie.