Image
Gezondheid en leefstijl

Gezondheid en leefstijl

Image
Twee wandelende meiden.

De meeste Utrechters voelen zich gezond

In 2022 voelt ongeveer driekwart van de Utrechtse volwassenen zich gezond. Van de jongvolwassenen voelt twee derde zich gezond en van de ouderen ruim de helft. Er zijn grote verschillen in de ervaren gezondheid tussen bevolkingsgroepen.
Naar Ervaren gezondheid

Image
Twee ouderen op een bankje.

Levensverwachting en gezonde levensverwachting

De levensverwachting in Utrecht is hoog. Utrechters worden gemiddeld 83 jaar oud en leven 65 jaar in goed ervaren gezondheid. Binnen de stad bestaan echter grote verschillen, met name in gezonde levensverwachting.

Het verschil tussen de wijk met de hoogste en de laagste gezonde levensverwachting is ruim 15 jaar.

Naar Levensverwachting

Image
Basketballen in een rolstoel.

Dagelijks functioneren

In 2022 is één op de vier Utrechtse volwassenen beperkt in het dagelijks leven door problemen met hun gezondheid. Dit geldt voor ongeveer de helft van de 65-plussers. In 2019 voelt één op de tien jongvolwassenen zich beperkt door gezondheidsklachten. Binnen Utrecht zijn er grote verschillen tussen bevolkingsgroepen.
Naar Dagelijks functioneren

Image
Twee jongeren in gesprek

Mentale gezondheid

Er zijn veel zorgen over de mentale gezondheid van Utrechters. En in het bijzonder bij de jeugd. Het aantal kinderen en jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problemen is toegenomen en in 2022 heeft ruim één op de vijf jongvolwassenen psychische klachten.
Naar Mentale gezondheid

Image
Drugs

Drugs

Drugsgebruik lijkt genormaliseerd te zijn onder jongvolwassenen. In 2022 geeft 18% van de jongvolwassenen aan, in de afgelopen vier weken harddrugs te hebben gebruikt. Eén op de drie vindt het thuis gebruiken van drugs normaal. Jongvolwassenen die zelfstandig wonen vinden gebruik van drugs vaker normaal en gebruiken ook vaker drugs dan andere jongvolwassenen.
Naar Drugs

Image
Slaapkamer

Slapen

Mensen die niet goed slapen hebben een hoger risico op overgewicht en ziekten als depressie, diabetes type 2 en beroertes. Slaapproblemen en vermoeidheid komen voor onder alle leeftijdsgroepen. Kinderen (10 tot en met 12 jaar) slapen steeds vaker slecht en zijn vaker moe. 39% van de jongeren (13 tot en met 15 jaar) heeft last van moeheid en 43% van de volwassenen slaapt niet goed.
Naar Slapen