Image
Gezondheid en leefstijl

Gezondheid en leefstijl

De meeste Utrechters voelen zich gezond

Meer dan 85% van de Utrechtse jeugd en volwassenen tot 65 jaar voelt zich gezond. Van de jongvolwassenen voelt twee derde zich gezond en van de ouderen 60%. De ervaren gezondheid van ouderen steeg de afgelopen jaren sterk. De verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn groot, zoals tussen opleidingsgroepen en groepen die wel of niet kunnen rondkomen.
Naar Ervaren gezondheid

Levensverwachting en gezonde levensverwachting

De levensverwachting in Utrecht is hoog. Utrechters worden gemiddeld 83 jaar oud en leven 65 jaar in goed ervaren gezondheid. Binnen de stad bestaan echter grote verschillen, met name in gezonde levensverwachting.

Het verschil tussen de wijk met de hoogste en de laagste gezonde levensverwachting is ruim 15 jaar.

Naar Levensverwachting

Dagelijks functioneren

Een kwart van de Utrechtse volwassenen voelt zich belemmerd door chronische aandoeningen. Dit is 58% bij ouderen. Binnen Utrecht zijn er grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo voelt bijvoorbeeld een kwart van de volwassen Utrechters die basisonderwijs of vmbo hebben afgerond zich sterk belemmerd. En ook één op de tien jongvolwassenen voelt zich beperkt door gezondheidsklachten.
Naar Dagelijks functioneren

Mentale gezondheid

Er zijn veel zorgen over de mentale gezondheid van de Utrechters. En in het bijzonder bij de jeugd. De coronaperiode heeft zeker bij de jeugd bijgedragen aan een verslechtering van de mentale gezondheid. Het aantal kinderen en jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problemen is toegenomen en een kwart van de jongvolwassenen heeft psychische klachten. Ook voelt bijna een derde van de kinderen, bijna de helft van de jongeren en driekwart van de jongvolwassenen zich gestrest.
Naar Mentale gezondheid

Drugs

Drugsgebruik lijkt genormaliseerd te zijn onder jongvolwassenen. 18% van de jongvolwassenen heeft in de afgelopen vier weken harddrugs gebruikt. Eén op de drie vindt het thuis gebruiken van drugs normaal. Jongvolwassenen die zelfstandig wonen vinden gebruik van drugs vaker normaal en gebruiken ook vaker drugs dan andere jongvolwassenen.
Naar Drugs

Slapen

Mensen die niet goed slapen hebben een hoger risico op overgewicht en ziekten als depressie, diabetes type 2 en beroertes. Slaapproblemen en vermoeidheid komt voor onder alle leeftijdsgroepen. Kinderen (10 t/m 12 jaar) slapen steeds vaker slecht en zijn vaker moe. 39% van de jongeren (13 t/m 15 jaar) heeft last van moeheid en 43% van de volwassenen slaapt niet goed.
Naar Slapen