Image
Gezondheid en leefstijl

Gezondheid en leefstijl

 
Image
Twee wandelende meiden.

 

Ervaren gezondheid en geluk

88% van de kinderen 81% van de jongeren voelt zich in 2023 gezond. Dit percentage daalt in beide groepen. De meerderheid van de jeugd voelt zich gelukkig. Na een daling in geluk tussen 2019 en 2021, zet deze in 2023 niet verder door. Meer lezen over ervaren gezondheid en geluk?
Naar Ervaren gezondheid en geluk

Image
Twee ouderen op een bankje.

 

Levensverwachting en gezonde levensverwachting

De levensverwachting in Utrecht is hoog. Utrechters worden gemiddeld 83 jaar oud en leven 65 jaar in goed ervaren gezondheid. Binnen de stad bestaan echter grote verschillen, met name in gezonde levensverwachting.

Het verschil tussen de wijk met de hoogste en de laagste gezonde levensverwachting is ruim 15 jaar.

Naar Levensverwachting

Image
Basketballen in een rolstoel.

 

Dagelijks functioneren

In 2022 is één op de vier Utrechtse volwassenen beperkt in het dagelijks leven door problemen met hun gezondheid. Dit geldt voor ongeveer de helft van de 65-plussers. In 2019 voelt één op de tien jongvolwassenen zich beperkt door gezondheidsklachten. Binnen Utrecht zijn er grote verschillen tussen bevolkingsgroepen.
Naar Dagelijks functioneren

Image
Twee jongeren in gesprek

 

Mentale gezondheid

Eerdere ongunstige ontwikkelingen tijdens de coronaperiode in de mentale gezondheid van de jeugd zetten in het najaar van 2023 niet verder door. Stress onder jongeren is juist na corona gestegen. Bij kinderen is stress stabiel. Psychische klachten onder jongeren zijn afgenomen. Naar Mentale gezondheid

 
Image
Samen proosten

 

Middelengebruik

7% van de tweede en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs rookt of vapet wekelijks in 2023. In 2021 was dit nog 3%. Bij 23% van de kinderen wordt thuis gerookt of gevapet. 29% van de vierdeklassers in het voortgezet onderwijs heeft in de laatste vier weken alcohol gedronken. Meer lezen over middelengebruik?
Naar Middelengebruik

Image
Slaapkamer

 

Slapen

Mensen die niet goed slapen hebben een hoger risico op overgewicht en ziekten als depressie, diabetes type 2 en beroertes. Slaapproblemen en vermoeidheid komen voor onder alle leeftijdsgroepen. Kinderen (10 tot en met 12 jaar) slapen steeds vaker slecht en zijn vaker moe. 39% van de jongeren (13 tot en met 15 jaar) heeft last van moeheid en 43% van de volwassenen slaapt niet goed.
Naar Slapen