Image
Fietsers op de Dafne Schipperbrug

Volksgezondheidsmonitor

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gezondheid van alle Utrechters in beeld: van jongere tot oudere Utrechters, en ook de Utrechters in een kwetsbare situatie. Ook de factoren die gezondheid beïnvloeden, worden in kaart gebracht. We werken bijvoorbeeld met vragenlijsten en registraties van zorgverleners. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met inwoners en professionals, voor het verhaal achter de cijfers. Zo ontstaat een breed beeld over wat er speelt op het gebied van gezondheid. De resultaten staan op deze website. Zo is de meest actuele Utrechtse gezondheidskennis voor iedereen beschikbaar. Dankzij deze kennis kunnen we werken aan een gezonde stad van en voor alle Utrechters.

Utrechts Gezondheidsprofiel 2022 Inschrijven nieuwsbrief Aan het werk met onze cijfers

Gezondheid in Utrecht

In Utrecht is de basis voor het monitoren van en werken aan gezondheid het Utrechts Gezondheidsmodel. Dit model is een combinatie van verschillende theoretische modellen over gezondheid en gezondheidsverschillen.

Image
Utrecht
off

Het Utrechts Gezondheidsmodel

helpt om over de domeinen heen naar gezondheid te kijken.

 

off

Gezondheidsverschillen volwassenen

Tussen 2012 en 2022 is er een toename van verschillen in gezondheid tussen Utrechtse inwoners. Inwoners die moeite hebben met rondkomen raken steeds verder achterop. Ze hebben een achterstand in gezondheid en te maken met factoren die hun gezondheid negatief beïnvloeden.

 

Image
Twee_vrouwen_wandelen
off

Toename in verschillen

naar opleiding, rondkomen en leeftijd in de afgelopen tien jaar.

 

off

Gezondheidspatronen bij ouderen

Op basis van de Gezondheidsmonitor Ouderen 2022 onderscheiden we vijf gezondheidsgroepen met een eigen kenmerkend patroon van (on)gezondheid. 19.000 ouderen behoren tot de zeer gezonde of goed gezonde groep.

Image
Vrouw wast wortel
off

Ongeveer 20.500 ouderen

behoren tot de 3 groepen die zich ongezond voelen.

 

off

Werk, inkomen en vaardigheden

Werk, inkomen en vaardigheden hebben samen een grote invloed op gezondheid. Financiële problemen of werkloosheid hangen samen met psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd kunnen sommige mensen door gezondheidsproblemen minder werken, waardoor ze leven van een laag inkomen of een uitkering. Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijke voorwaarden voor een stabiel inkomen, werk en gezondheid.

Image
Bonnetjes lezen bij laptop
off

12% van de kinderen

groeit op in een gezin met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens.

 

off

Nieuws

Oudere vrouw aan het koken

Patronen in gezondheid bij ouderen

Er zijn duidelijke gezondheidsverschillen tussen Utrechtse 65-plussers. De Gezondheidsmonitor Ouderen toont vijf gezondheidsgroepen met een eigen kenmerkend patroon van (on)gezondheid. 19.000 Ouderen (48%) behoren tot de zeer gezonde of goed gezonde groep.

Lees meer
Aanmelden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023

Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2024

De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van mbo, hbo of universiteit met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid. De winnaar ontvangt onder andere een geldbedrag van € 750,00. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2024. Lees hier de voorwaarden voor deelname.

Lees meer
Hoofd op schouder

Utrechters in behandeling voor psychische klachten

Met behulp van CBS microdata koppelden we voor alle circa 280.000 volwassenen die in 2018 in Utrecht woonden gegevens over behandeling voor psychische klachten aan samenhangende kenmerken, zoals woonplek, inkomen en gezondheidsfactoren. Gemiddeld maakten circa 39.000 Utrechters gebruik van een behandeling voor psychische klachten. Dit is ongeveer 14% van de totale bevolking.

Lees meer
Respondent

Feedback gevraagd voor website

Om onze website en nieuwsbrieven optimaal in te zetten vragen we u een korte vragenlijst in te vullen. U hoeft niet de nieuwsbrief te ontvangen om deel te nemen. Wat ziet u het liefst op onze website? En wat leest u graag in onze nieuwsbrief? Met uw feedback hopen we nog beter op uw behoeften aan te sluiten. De vragenlijst duurt maar 5 minuten.

Lees meer