Image
Basketballen in een rolstoel.

Dagelijks functioneren

Samenvatting

Jongeren

 • 15% van de Utrechtse jongeren heeft een psychische ziekte of ernstige lichamelijke ziekte of beperking
 • Vmbo-leerlingen hebben vaker een psychische of ernstige lichamelijke ziekte
 • Vier op de tien jongeren had tijdens de coronaperiode extra hulp of steun nodig
 • 18% van de jongeren had tijdens corona extra hulp nodig omdat ze niet lekker in hun vel zaten
 • 5% van de jongeren had tijdens corona extra hulp nodig vanwege lichamelijke klachten of pijn

Jongvolwassenen

 • Bijna één op de tien Utrechtse jongvolwassenen is beperkt door gezondheidsklachten
 • Ruim de helft van de jongvolwassenen heeft meerdere gezondheidsklachten
 • 6% van de mbo studenten is beperkt door een aandoening

Volwassenen

 • Een kwart van de Utrechters heeft een langdurige ziekte of aandoening
 • Beperkingen in dagelijks leven door gezondheid zijn toegenomen
 • De helft van de Utrechtse volwassenen met basisonderwijs of vmbo is beperkt in het dagelijks leven door hun gezondheid58% van de Utrechtse volwassenen heeft een chronische aandoening
 • Alleenstaande ouders en eenpersoonshuishoudens zijn vaker beperkt in hun dagelijks leven door gezondheid
 • Volwassenen in de wijk Overvecht zijn het vaakst beperkt door hun gezondheid
 • Eén op de vijf Utrechtse volwassenen is langer dan zes maanden beperkt in het dagelijks leven 
 • Zes op de tien volwassenen heeft langdurig last van niet-specifieke gezondheidsklachten
 • Driekwart van de Utrechters in een kwetsbare situatie heeft een langdurige aandoening

Ouderen

 • De helft van de ouderen heeft een langdurige ziekte of aandoening 
 • De helft van de ouderen is beperkt in het dagelijks leven door gezondheid 
 • Hoe ouder hoe vaker beperkt door gezondheid
 • Zeven op de tien ouderen heeft langdurig last van niet-specifieke gezondheidsklachten 
 • Oudere migranten zijn vaker naar de huisarts geweest voor niet-specifieke gezondheidsklachten 
 • Bijna één op de vier ouderen is één keer of vaker gevallen 
 • Eén op de tien ouderen is bang om te vallen
  Wat houdt het in?

  Chronische aandoeningen kunnen het dagelijks functioneren belemmeren

  Het dagelijks functioneren omvat alle dingen die mensen moeten kunnen doen om zelfstandig te kunnen leven. Chronische aandoeningen, zowel lichamelijke als psychische, kunnen dit dagelijks functioneren belemmeren. Daarmee komen ook de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven onder druk te staan.

  Meer mensen hebben één of meer chronische aandoeningen

  Steeds meer mensen worden oud met één of meerdere chronische aandoeningen. Deze aandoeningen kenmerken zich met een relatief lange ziekteduur en hebben vaak geen uitzicht op volledig herstel. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het minder van belang welke chronische aandoening mensen exact hebben. Het feit dat zij een risico lopen zich beperkt te voelen in hun dagelijkse functioneren, onafhankelijk van een specifieke aandoening (lichamelijke en/of psychisch), telt zwaarder.

  Cijfers over jongeren

  15% van de Utrechtse jongeren heeft een psychische ziekte of ernstige lichamelijke ziekte of beperking (meegemaakt)

  15% van de jongeren uit klas twee en klas vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht heeft in het najaar van 2021 aangegeven dat zij een psychische ziekte of een ernstige lichamelijke ziekte of beperking hebben of ooit hebben gehad. 6% geeft aan dat ze op dit moment een ziekte of beperking hebben. Dit is niet toegenomen vergeleken met 2019.

  Image
  15% van de jongeren heeft een psychische ziekte of een ernstig lichamelijke ziekte of beperking meegemaakt, 6% heeft alleen een psychische ziekte of alleen een ernstig lichamelijke ziekte of beperking.

  Vmbo-leerlingen hebben vaker een psychische of ernstige lichamelijke ziekte

  18% van de vmbo-leerlingen gaf aan een psychische ziekte of een ernstige lichamelijke ziekte of beperking te hebben of ooit hebben gehad. Bij vwo-leerlingen is dit 12%. Ook jongeren die opgroeien in een andere gezinssituatie (zoals met een eigen ouder en stiefouder, pleegouders of grootouders) geven dit vaker aan. Jongeren die opgroeien bij beide ouders hebben minder vaak een psychische of ernstige lichamelijke ziekte of beperking (meegemaakt).

  Psychische ziekte of ernstige lichamelijke ziekte of beperking (meegemaakt)

  Image
  29% van de jongeren die in een andere gezinssituatie opgroeien heeft een psychische ziekte of ernstig lichamelijke ziekte of beperking meegemaakt. Dit is 13% bij jongeren die opgroeien bij beide ouders.

  Vier op de tien jongeren had tijdens de coronaperiode extra hulp of steun nodig

  40% van de jongeren geeft aan dat zij tijdens de coronaperiode extra hulp of steun nodig hadden. Dit gold voor 45% van de meisjes en 34% van de jongens. Hulp of steun bij schoolwerk of niet lekker in je vel zitten kwamen het meest voor. Lees meer over de situatie thuis zoals extra hulp of steun bij ruzie en problemen met ouders, over de situatie op school en extra begeleiding bij schoolwerk of over mantelzorg en het zorgen voor zieke familieleden.

  Redenen voor hulp of steun

  Image
  18% van de jongeren had tijdens de coronaperiode extra hulp of steun nodig omdat ze niet lekker in hun vel zaten, 5% omdat ze lichamelijke klachten of pijn hadden.

  18% van de jongeren had tijdens corona extra hulp nodig omdat ze niet lekker in hun vel zaten

  18% van de jongeren heeft aangegeven dat ze extra hulp of steun nodig hadden tijdens de coronaperiode omdat ze niet lekker in hun vel zaten. Meisjes geven dit vaker aan dan jongens. Jongeren die in een andere gezinsvorm opgroeien en havo-leerlingen geven dit ook vaker aan. Vmbo-leerlingen en jongeren met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond gaven minder vaak aan extra hulp of steun nodig te hebben omdat ze niet lekker in hun vel zaten tijdens de coronaperiode.

  5% van de jongeren had tijdens corona extra hulp nodig vanwege lichamelijke klachten of pijn

  Een op de twintig jongeren heeft aangegeven dat ze extra hulp nodig hadden tijdens de coronaperiode vanwege lichamelijke klachten of pijn. Vmbo-leerlingen geven dit vaker aan dan vwo-leerlingen en ook meisjes melden dit vaker dan jongens.

  Gezondheidsmonitor Jeugd in coronatijd

  De landelijke corona Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd van oktober tot en met december 2021 onder jongeren van klas twee en vier van het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen in Utrecht vulden de vragenlijst in oktober in. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft invloed gehad op de resultaten van de Gezondheidsmonitor. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

  Cijfers over jongvolwassenen

  Bijna één op de tien Utrechtse jongvolwassenen is beperkt door gezondheidsklachten

  9% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) voelt zich ernstig beperkt door ziekte, aandoeningen of problemen in hun dagelijks leven. Vrouwelijke jongvolwassenen (11%) voelen zich vaker ernstig beperkt dan hun mannelijke leeftijdsgenoten (6%).

  Ruim de helft van de jongvolwassenen heeft meerdere gezondheidsklachten

  56% van de Utrechtse jongvolwassenen heeft twee of meer van de volgende klachten of problemen: angstklachten, depressieve klachten, concentratieproblemen, slaapproblemen, nek- of rugklachten, langdurige vermoeidheid. Vrouwen en 19- t/m 21-jarigen hebben vaker twee of meer van deze gezondheidsklachten. Mannen, 16- t/m 18-jarigen en jongvolwassenen die bij hun ouders wonen hebben dit minder vaak. Bijna driekwart van de jongvolwassenen geeft aan minimaal één van deze klachten te hebben.

  6% van de mbo studenten is beperkt door een aandoening

  Ruim één op de twintig studenten op Utrechtse mbo’s heeft in het najaar van 2019 aangegeven dat zij door een ziekte of aandoening niet alles hebben kunnen doen wat ze wilde doen. 20% geeft aan dat zij over het algemeen wel alles kunnen doen, maar dat het soms lastig is. De meest genoemde aandoeningen zijn psychisch van aard. Denk hierbij aan overspannenheid en depressieve klachten, maar ook migraine en chronische vermoeidheid worden genoemd.

  Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en mbo-onderzoek

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is voor het eerst in Utrecht uitgevoerd van maart tot en met juni 2021. Jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar zijn via sociale media en hun eigen netwerk benaderd om de vragenlijst in te vullen. Ongeveer 1.900 Utrechtse jongvolwassenen deden mee. Het onderzoek is uitgevoerd in coronatijd, tijdens en kort na de tweede lockdown.

  Het mbo-onderzoek is uitgevoerd in het kader van het YOUth Got Talent - Dynamics of Youth - project van de Universiteit Utrecht onder studenten van drie mbo-scholen in Utrecht: het Grafisch Lyceum, Nimeto en ROC Midden-Nederland. Ongeveer 1.200 mbo-studenten vulden in het najaar van 2019 de eerste vragenlijst in tijdens een lesuur op school. In het voorjaar van 2020 namen ruim 600 van deze studenten opnieuw deel aan het onderzoek. In het najaar van 2020 vulden studenten van het Grafisch Lyceum en Nimeto nog een keer vragenlijsten in. In totaal hebben 400 studenten op alle meetmomenten de vragenlijst ingevuld. De tweede meting van dit onderzoek is dus uitgevoerd tijdens de eerste lockdown en de derde meting tijdens de tweede lockdown. Het onderwijs vond in de periodes van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en het Mbo-onderzoek deels of zelfs volledig thuis plaats. Ook waren er tal van beperkingen voor het dagelijkse en sociale leven. Daarom kunnen de resultaten niet losgezien worden van de onderzoeksperiode. Zie de pagina coronavirus voor meer gezondheidsinformatie.

  Cijfers over volwassenen

  Een kwart van de Utrechters heeft een langdurige ziekte of aandoening 

  25% van de 18- t/m 64 jarige Utrechters heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen. Langdurig is (naar verwachting) zes maanden of langer. Dit is lager dan gemiddeld in Nederland en steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en is de afgelopen jaren niet veranderd. Hoe ouder, hoe vaker volwassenen een ziekte of aandoening hebben. Ook volwassenen die moeite hebben met rondkomen, alleenstaande ouders, volwassenen die alleen wonen en volwassenen met basisonderwijs of vmbo hebben vaker één of meer langdurige ziekten of aandoeningen.

  Infogram URL

  Beperkingen in dagelijks leven door gezondheid zijn toegenomen 

  In het najaar van 2022 geeft één op vier Utrechtse 18- t/m 64-jarigen aan beperkt te zijn in het dagelijks leven door problemen met hun gezondheid. In 2020 was dit nog één op de vijf.  Deze toename is met name zichtbaar bij volwassenen met havo, vwo of mbo en inwoners van Vleuten- De Meern en Leidsche Rijn.

  Beperkt in het dagelijks leven vanwege gezondheidsproblemen  

  Niet iedereen met een langdurige ziekte of aandoening heeft hier ook daadwerkelijk last van. Het is belangrijk om te kijken naar het aandeel mensen dat (langdurig) beperkt is in het dagelijks leven door gezondheid. 

  De helft van de Utrechtse volwassenen met basisonderwijs of vmbo is beperkt in het dagelijks leven door hun gezondheid 

  Infogram URL

  Alleenstaande ouders en eenpersoonshuishoudens zijn vaker beperkt in hun dagelijks leven door gezondheid  

  35% van de alleenstaande ouders in Utrecht is beperkt in hun dagelijks leven vanwege problemen met hun gezondheid. Dit is 30% bij volwassenen die alleen wonen. Ook volwassenen die moeite hebben met rondkomen geven dit vaker aan (41%). 

  Volwassenen in de wijk Overvecht zijn het vaakst beperkt door hun gezondheid

  Image
  35% van de volwassenen uit Overvecht is beperkt door hun gezondheid. Dit komt minder vaak voor bij inwoners uit de wijken Noordoost en West.

  Eén op de vijf Utrechtse volwassenen is langer dan zes maanden beperkt in het dagelijks leven 

  21% van de 18- t/m 64-jarige Utrechters is langdurig (langer dan zes maanden) beperkt in het dagelijks leven door hun gezondheid. 3% is ernstig beperkt. Zowel ernstige beperkingen als langdurige beperkingen in het dagelijks leven komen vaker voor bij Utrechters met basisonderwijs of vmbo. Gemiddeld in Nederland is één op de vier mensen langdurig beperkt. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn volwassenen vaker langdurig beperkt. 

  Zes op de tien volwassenen heeft langdurig last van niet-specifieke gezondheidsklachten 

  61% van de 18- t/m 64-jarigen geeft aan langer dan zes maanden last te hebben van niet-specifieke gezondheidsklachten. 58% rapporteert lichamelijke klachten en 35% mentale klachten. Ruim de helft van de volwassenen heeft in het laatste jaar de huisarts bezocht voor deze klachten. De meest genoemde klachten waar Utrechters langer dan zes maanden last van hebben zijn moeheid (27%), nek- en schouderklachten (19%), geheugen- en concentratieproblemen en slaapproblemen (beide 18%). Volwassenen die moeite hebben met rondkomen, vrouwen, Utrechters met basisonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo en 55- t/m 64-jarigen hebben én vaker langdurige niet-specifieke klachten én zijn hiervoor vaker naar de huisarts geweest.  

  Infogram URL

  Wat zijn niet specifieke gezondheidsklachten?  

  Na aangrijpende gebeurtenissen kunnen mensen bepaalde gezondheidsklachten ontwikkelen die moeilijk te diagnosticeren zijn. De klachten, zoals vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid of buikklachten kunnen meerdere orgaansystemen betreffen zoals het hart- en vaatstelsel of zenuwstelsel. De oorzaak van de klachten is vaak onbekend of onduidelijk ook na bezoek aan een arts. Er is sprake van langdurige gezondheidsklachten als deze langer dan zes maanden aanhouden. 

  Driekwart van de Utrechters in een kwetsbare situatie heeft een langdurige aandoening  

  Uit een peiling van panel Meetellen in Utrecht in de winter 2021-2022 blijkt dat 76% van de Utrechters in een kwetsbare situatie een lichamelijke en/of psychische aandoening. Dit is meer dan gemiddeld in Utrecht. 28% heeft een psychische aandoening, 26% een lichamelijke en 21% heeft beiden. Een groot deel van de geïnterviewde panelleden met een ziekte of aandoening heeft ook benoemd dat deze aandoeningen hen belemmeren in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld in hun sociale leven, de mogelijkheid om te werken of het ondernemen van activiteiten. 

  Ja, nou op bijna alle dagelijkse dingen. Alleen al dat boodschappen voor mij doen veel vermoeiender is dan gemiddeld [...] Maar alle prikkels komen sterker bij mij binnen zeg maar en als er iemand [...] in de supermarkt tegen mij aan loopt van achter dan heb ik daar misschien een dag later nog last van, omdat ik getriggerd wordt [...]. Dus het [de PTSS] belemmert wel in heel veel aspecten.

   

  Cijfers over ouderen

  De helft van de ouderen heeft een langdurige ziekte of aandoening 

  51% van de 65-plussers in Utrecht heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen. Langdurig is (naar verwachting) zes maanden of langer. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland, maar vergelijkbaar met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Er is geen verschil in het hebben van een langdurige ziekte tussen 65- tot en met 79-jarigen en 80-plussers. Langdurige ziekten of aandoeningen komen vaker voor bij ouderen die moeite hebben met rondkomen en ouderen die basisonderwijs of vmbo hebben afgerond.   

  Infogram URL

  De helft van de ouderen is beperkt in het dagelijks leven door gezondheid  

  52% van de 65-plussers geeft in het najaar van 2022 aan dat zij beperkt zijn in het dagelijks leven vanwege problemen met hun gezondheid. Bijna alle ouderen in deze groep zijn langdurig (langer dan zes maanden) beperkt in hun dagelijks leven. 8% is ernstig beperkt. Ouderen met basisonderwijs of vmbo en ouderen die moeite hebben met rondkomen zijn vaker beperkt in het dagelijks leven dan andere ouderen. 

  Beperkt in dagelijks leven vanwege gezondheidsproblemen 

  Infogram URL

  Beperkt in het dagelijks leven vanwege gezondheidsproblemen  

  Niet iedereen met een langdurige ziekte of aandoening heef hier ook daadwerkelijk last van. Het is belangrijk om te kijken naar het aandeel mensen dat (langdurig) beperkt is in het dagelijks leven door gezondheid. 

  Hoe ouder hoe vaker beperkt door gezondheid 

  Ruim zes op de tien 80-plussers is beperkt in het dagelijks leven door problemen met hun gezondheid. Dit is vijf op de tien bij 65- tot en met 79- jarigen. 80-plussers hebben twee zo vaak een ernstige beperking. Dit is opvallend, omdat er geen verschil is in het hebben van een langdurige ziekte of aandoening naar leeftijd bij ouderen. 

  Zeven op de tien ouderen heeft langdurig last van niet-specifieke gezondheidsklachten 

  69% van de 65-plussers geeft aan langer dan zes maanden last te hebben van niet-specifieke gezondheidsklachten. Bijna alle ouderen met langdurige klachten hebben lichamelijke klachten en bijna de helft heeft mentale klachten. De meest genoemde klachten waar ouderen langer dan zes maanden last van hebben zijn klachten aan been, heup, knie of voet (32%), rugklachten (23%), nek- en schouderklachten en slaapproblemen (beide 20%).

  Wat zijn niet specifieke gezondheidsklachten?  

  Na aangrijpende gebeurtenissen kunnen mensen bepaalde gezondheidsklachten ontwikkelen die moeilijk te diagnosticeren zijn. De klachten, zoals vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid of buikklachten kunnen meerdere orgaansystemen betreffen zoals het hart- en vaatstelsel of zenuwstelsel. De oorzaak van de klachten is vaak onbekend of onduidelijk ook na bezoek aan een arts. Er is sprake van langdurige gezondheidsklachten als deze langer dan zes maanden aanhouden. 

  Oudere migranten zijn vaker naar de huisarts geweest voor niet-specifieke gezondheidsklachten 

  82% van de ouderen die in het buitenland zijn geboren (migrant) zijn het afgelopen jaar bij de huisarts geweest voor een niet-specifieke klacht. Ook ouderen die moeite hebben met rondkomen gaan vaker naar de huisarts (84%). Gemiddeld in Utrecht is dit 69%. Beide groepen hebben ook vaker zes of meer niet-specifieke klachten in de afgelopen maand dan gemiddeld. Voor langdurige klachten zijn er geen verschillen zichtbaar. 

  Bijna één op de vier ouderen is één keer of vaker gevallen 

  38% van de Utrechtse ouderen is in de afgelopen 12 maanden gevallen. 14% is meer dan één keer gevallen. Met name ouderen die alleen wonen en 80-plussers zijn vaker gevallen. Ook vrouwen en ouderen die moeite hebben met rondkomen vallen vaker. 

  Gevallen afgelopen jaar 

  Infogram URL

  Eén op de tien ouderen is bang om te vallen 

  10% van alle 65-plussers is vaak tot erg vaak bang om te vallen. Deze valangst komt vaker voor onder de groep die het afgelopen jaar is gevallen (16%). Ouderen die moeite hebben met rondkomen, migranten ouderen en vrouwen hebben valangst. 

  Infogram URL