Image
Twee wandelende vrouwen

Werksituatie

Image
Werksituatie

Verschillen in Utrecht

De grootste verschillen in werksituatie in Utrecht zien we tussen groepen met een verschillende leeftijd of opleiding en tussen Utrechters die niet kunnen rondkomen en de groep die dat wel kan.

In 2020 is in Utrecht het percentage inwoners dat betaald werk heeft het hoogst in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar (87%). In de jongere (15 tot 25 jaar) en oudere (45 tot 75 jaar) leeftijdsgroepen ligt de arbeidsparticipatie lager, namelijk 58% en 63%. Werkloosheid is het hoogst in de leeftijdsgroep jonger dan 25 jaar (10%), Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond (7%) of met basisonderwijs of een vmbo-opleiding (10 %). Mensen die niet kunnen rondkomen geven in 2020 2,5 keer vaker aan dat zij werkloos zijn (8%) dan mensen die wel kunnen rondkomen (3%). Het percentage huishoudens met inkomen uit loon verschilt naar wijk. In 2019 heeft 56% van de huishoudens in de wijk Overvecht inkomen uit loon, in de wijk Leidsche Rijn ligt dit op 83 %.

Werkeloosheid naar opleiding, 2020

Image
10% van de Utrechters met basisonderwijs of vmbo is werkloos. Dit is 7% onder Utrechters met havo, vwo of mbo en 2% onder Utrechters met hbo of wo.

Ook verschillen in werkomstandigheden zijn het grootst tussen groepen met een verschillende leeftijd of opleiding en tussen Utrechters die niet kunnen rondkomen en de groep die dat wel kan. Jongere volwassenen hebben vaker een tijdelijk contract en werken minder vaak als zelfstandige (zzp) in 2020. Ook Utrechters met basisonderwijs of een vmbo-opleiding werken vaker op een tijdelijk contract en minder vaak als zelfstandige. Utrechters die niet kunnen rondkomen hebben minder vaak een vast contract. Zij werken vaker op een tijdelijk contract en vaker als zelfstandige.

Werken in ploegendienst/wisselende diensten, nachtdienst of op onregelmatige tijden gebeurt in 2020 vaker door Utrechters jonger dan 40 jaar, met basisonderwijs of vmbo en Utrechters die niet kunnen rondkomen. Utrechters met basisonderwijs of een vmbo-opleiding en Utrechters die niet kunnen rondkomen, kunnen daarnaast ook minder vaak zelf bepalen waar en wanneer ze werken. Wel maken zij minder vaak overuren.

Werken in ploegendienst/wisselende diensten, nachtdienst of op onregelmatige tijden naar opleiding, 2020

Image
39% van de Utrechters met basisonderwijs of vmbo heeft geen vaste werktijden. Dit is 34% onder Utrechters met havo, vwo of mbo en 16% onder Utrechters met hbo of wo.

Langjarige ontwikkelingen in de verschillen

Hieronder beschrijven we de langjarige trends in werksituatie. We kijken terug in de tijd, soms al vanaf 2003.

De zelf-gerapporteerde arbeidsparticipatie blijft groeien in Utrecht tussen 2003 en 2020 en de verschillen worden over het algemeen kleiner. Utrechters van 55 jaar en ouder, inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en Utrechters die niet kunnen rondkomen geven steeds vaker aan dat zij betaald werk hebben. Hierdoor lopen ze hun achterstand op de rest in. Verschillen in het hebben van betaald werk tussen wijken worden wel groter tussen 2003 en 2020, doordat de stijging van betaald werk in Overvecht minder hard gaat dan in andere wijken.

De verschillen in zelf-gerapporteerde werkloosheid blijven stabiel tussen 2012 en 2020.

Betaald werk (zelf-gerapporteerd) naar migratieachtergrond

Infogram URL