Image
De drie genomineerden voor de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2023

Marissa de Visser winnaar Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2023

Winnaar

Op 13 december jl. vond de uitreiking van de Hanneke Schreurs afstudeerprijs plaats. Winnares bij de vierde editie van de felbegeerde prijs is Marissa de Visser.

Marissa richtte zich voor haar hbo-studie Pedagogiek op een hele specifieke groep, namelijk dove en slechthorende peuters en deed onderzoek naar hoe de grof-motorische ontwikkeling van deze specifieke groep kinderen gestimuleerd kunnen worden. Het handboek van Marissa voor speltherapie en de aansluiting van haar beweegadviezen op het dagritme en de dagelijkse praktijk, zijn niet alleen bijzonder relevant maar daarnaast ook breder toepasbaar.

Andere genomineerden

De andere genomineerden zijn Diana de Vries en Dominique Gijsbers.

Diana, die haar opleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent (mbo) afgerond heeft, deed onderzoek naar hoe patiënten met een visuele beperking de toegang tot een publiek gebouw (een ziekenhuis) beoordelen. Met haar onderzoek doet zij een oproep om de behoeften van mensen met een visuele beperking veel explicieter mee te nemen bij de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Genomineerde Dominique Gijsbers, onderzocht bij haar wo-studie Architecture, Building and Planning, de kenmerken van de gebouwde omgeving die van invloed zijn op emotionele eenzaamheid bij jongvolwassenen. Ook het onderzoek van Dominique is gericht op een specifieke groep, namelijk de jongvolwassenen waar we een toename van mentale gezondheidsproblemen zien. Naast haar masterscriptie heeft ze ook podcast waar ze dit thema bespreekt.

Mooie inzendingen

De jury sprak vol lof over alle ingezonden afstudeerwerken. “Mooi om te zien hoe inclusief en relevant volksgezondheidsonderzoek door een brede groep afstudeerders is opgepakt. De genomineerde deelnemers hebben een maatschappelijk probleem gesignaleerd en vanuit passie en betrokkenheid onderzocht. De resultaten zijn allemaal direct toepasbaar, juist ook bij andere organisaties, en bij andere doelgroepen.”

Image
Van links naar rechts: Marissa, Dominique en Diana

Van links naar rechts: Marissa, Dominique en Diana

Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2024

Ook in 2024 zal er weer een afstudeerprijs worden uitgereikt. De gemeente Utrecht wil met de Hanneke Schreurs afstudeerprijs mbo-, hbo- en wo-studenten een podium bieden om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. Daarnaast is de prijs bedoeld om studenten te stimuleren bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom publieke gezondheid. Afstudeerbegeleiders, docenten en opleidingsinstellingen: attendeer veelbelovende afstudeerders alvast op dit initiatief!